Logo PalitKerei - ster

PalitKerei 

Erfgoedprojecten

 

PalitKerei biedt een modulaire, flexibele oplossing voor al uw erfgoedprojecten; van analoog tot digitaal, van advies tot uitvoering.


Ook kunt u bij PalitKerei terecht voor uw bedrijfspresentaties en experiences.


Marjolein Beumer - eigenaar van PalitKerei - staat voor u klaar.

PalitKerei helpt erfgoedinstellingen en bedrijven 

graag op weg! 

PalitKerei richt zich op instellingen, stichtingen, koepelorganisaties en bedrijven die zich bezighouden met het fysiek en digitaal ontsluiten en presenteren van informatie over erfgoed, collecties en verhalen.

U kunt bij PalitKerei terecht voor advies over digitalisering, publiekspresentaties en (collectie)beleid. Tevens neemt PalitKerei de projectcoördinatie en projectmanagement voor haar rekening.  Tevens denkt PalitKerei mee over hoe u uw collectie het beste kunt digitaliseren en helpt u in de uitvoering daarvan. 

Modulair en flexibel 

PalitKerei biedt een modulaire, flexibele oplossing op maat voor het digitaliseren, ontsluiten en presenteren van collecties en verhalen.


Alle opdrachten worden vooraf in modules aangeboden met go/no-go momenten. Heldere afspraken over prijzen maken de investeringen overzichtelijk, behapbaar en beheersbaar. Hierdoor zijn er binnen ieder budget voldoende mogelijkheden.


Geen financiële risico’s en geen ongevraagd meerwerk!

Expertise

Palitkerei heeft ruime ervaring met diverse aspecten van erfgoedwerk, zoals collectiedigitalisering, beleidszaken en projectmanagement van kleine en grote projecten. 

Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van collectiesites en websites, communicatietrajecten, tentoonstellingen, herinrichtingen van musea, evenementen en festivals.

Kennisoverdracht

Het uitgangspunt van PalitKerei is de eigen kracht en expertise van de organisatie, waarbij overdracht van kennis en inbedding van de plannen of werkzaamheden voorop staan. 

PalitKerei geeft advies bij het uitwerken van beleids- en projectplannen en ontzorgt hierin waar nodig. PalitKerei geeft tevens advies bij fondsenwerving.

Palit Kerei Collectie presentatie

Bedrijfspresentaties

Bent u van plan om een bedrijfspresentatie of experience te realiseren? 

PalitKerei helpt u graag bij het opstellen van plannen en verzorgt het projectmanagement. 

PalitKerei Advies bij beleidsplannen Beumer

Advies en projectcoördinatie bij erfgoedprojecten

Wilt u een (collectie)beleidsplan opstellen? Of wilt u een erfgoedproject opstarten of extra leven in blazen?

U kunt bij PalitKerei terecht voor advies over digitalisering, publiekspresentaties en (collectie)beleid. Tevens neemt PalitKerei de projectcoördinatie voor haar rekening.

PalitKerei projectmanagement erfgoedprojecten

Projectmanagement voor erfgoedinstellingen

Heeft u plannen voor een grootschalig project, zoals een herinrichting? 

PalitKerei neemt graag het projectmanagement voor haar rekening, zodat u zich op de inhoud kunt richten. 

PalitKerei Collectie digitalisering fotografie

Ondersteuning bij collectieontsluiting

Wilt u uw collectie (groot of klein) digitaliseren? Of wilt u een verdiepingsslag in uw digitale collectie? 

PalitKerei denkt mee over hoe u uw collectie het beste kunt digitaliseren en helpt u in de uitvoering daarvan.