Diensten

PalitKerei richt zich op instellingen, stichtingen, koepelorganisaties en bedrijven die zich bezighouden met het fysiek en digitaal ontsluiten en presenteren van informatie over erfgoed, collecties en verhalen.

PalitKerei helpt erfgoedinstellingen en andere instellingen in de culturele sector graag op weg!

Bedrijfspresentaties 

Bent u van plan om een bedrijfspresentatie of experience te realiseren?
PalitKerei helpt u graag bij het opstellen van plannen en verzorgt het projectmanagement.

  • Advies en ondersteuning bij het opstellen van plannen voor het realiseren van bedrijfspresentaties en -experiences.
  • Projectmanagement voor het realiseren van bedrijfspresentaties en -experiences.
PalitKerei collectie presentaties

Advies en projectcoördinatie bij erfgoedprojecten

Wilt u een (collectie)beleidsplan opstellen of een erfgoedproject opstarten?
U kunt bij PalitKerei terecht voor advies over digitalisering, publiekspresentaties en (collectie)beleid. Tevens neemt PalitKerei de projectcoördinatie voor haar rekening:

  • Advies en ondersteuning bij het opstellen van plannen voor het digitaliseren, ontsluiten en presenteren van collecties en verhalen.
  • Advies en ondersteuning bij het opstellen van fonds- en subsidieaanvragen.
  • Coördinatie van kleine tot grote projecten op het gebied van digitaliseren, ontsluiten en fysiek en digitaal presenteren van collecties en verhalen.
PalitKerei advies en projectcoordinatie erfgoedprojecten Beumer

Projectmanagement voor erfgoedinstellingen 

Heeft u plannen voor een grootschalig project, zoals een herinrichting? 

PalitKerei neemt graag het projectmanagement voor haar rekening, zodat u zich op de inhoud kunt richten:

  • Managen van gecompliceerde projecten.
  • Managen van herinrichting van publiekslocaties, zoals musea.
PalitKerei projectmanagement voor erfgoedinstellingen

Ondersteuning bij collectieontsluiting

Wilt u uw collectie (groot of klein) digitaliseren en ontsluiten? 

PalitKerei denkt mee over hoe u uw collectie het beste kunt digitaliseren en helpt u in de uitvoering daarvan:

  • Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden bij het digitaliseren, ontsluiten, fysiek en digitaal presenteren van collecties en verhalen.
  • Opstellen van handleidingen en werkbeschrijvingen.
  • Geven van werkbegeleiding en trainingen.
PalitKerei ondersteuning bij collectie digitalisering en ontsluiting
PalitKerei literatuuronderzoek en publicaties