Inhuur

PalitKerei biedt een modulaire, flexibele oplossing op maat voor het digitaliseren, ontsluiten en presenteren van collecties en verhalen.
Alle opdrachten worden vooraf in modules aangeboden met go/no-go momenten. Heldere afspraken over prijzen maken de investeringen overzichtelijk, behapbaar en beheersbaar. Hierdoor zijn er binnen ieder budget voldoende mogelijkheden.
Inhuur van PalitKerei kan op drie manieren:

Inhuur op uurbasis

Voor de werkzaamheden wordt vooraf een plan van aanpak gemaakt met offerte van het aantal ingeschatte uren en overige (on)kosten. De daadwerkelijke gewerkte uren en gemaakte kosten worden gefactureerd.

  • Het standaardtarief is € 75,00 per uur exclusief BTW. Onder het standaardtarief valt o.a. projectleiding, advies en ondersteuning. 
  • Uitvoerende werkzaamheden, zoals het inrichten van tentoonstellingen, registratie – en digitaliseringswerkzaamheden worden tegen een tarief van € 50,00 per uur exclusief BTW aangeboden.
  • Bij gecompliceerde (beleids)adviestrajecten en projectmanagement wordt een tarief van € 95,00 per uur exclusief BTW gerekend.

Inhuur op projectbasis

Alle opdrachten worden vooraf in modules aangeboden met go/no-go momenten.
Vooraf wordt het aantal uren en overige kosten vastgesteld per module. Hierbij gelden de uurtarieven, zoals hierboven vermeld. Meerwerk wordt uitsluitend in overleg uitgevoerd, op basis van een nieuwe offerte.

Inhuur in loondienst

PalitKerei biedt de mogelijkheid om Marjolein voor een korte of langere periode in loondienst te nemen. Hiervoor gelden de gangbare salarisschalen (bijvoorbeeld volgens de Museum CAO). Vooraf worden door de werkgever de werkzaamheden vastgelegd en een aantal uur per week of maand overeengekomen. 
Hierbij zijn drie soorten contracten mogelijk:

  • Tijdelijk contract (met einddatum)
  • Contract op projectbasis (loopt af na afronding project)
  • Min-max-contract (met einddatum en flexibel parttime dienstverband)