Projecten

PalitKerei voert onder meer projecten uit op het gebied van:

> tentoonstellingen

> herinrichting museum

> collectiedigitalisering

> collectieontsluiting

> digitale communicatie

> websites en apps

> multimedia-toepassingen

> evenementen

 

Hier vindt u een selectie van lopende en gerealiseerde projecten van PalitKerei.

 

Reuzenarbeid

Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861 – 1918 in beeld.

PalitKerei neemt de zakelijke projectleiding op zich  van dit reusachtige project.


Met een boek, website, app en verschillende tentoonstellingen kan iedereen kennis nemen van de grote water- en infrastructurele werken waarmee de rijksoverheid Nederland in de 19e eeuw klaar maakte voor de toekomst. 


Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten en kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen tot stand. De aanleg van het Noordzeekanaal verbond Amsterdam rechtstreeks met de zee. Ook Rotterdam kreeg een Nieuwe Waterweg. De IJmuider sluis werd de grootste sluis van de wereld en de brug bij Kuilenburg Europa’s grootste spoorbrug. Er werd reuzenarbeid verricht. En het bijzondere was: dat werd allemaal gefotografeerd! Duizenden foto’s getuigen ervan hoe Nederland op de schop wijging.


https://www.nai010.com/nl/publicaties/reuzenarbeid/245933 

April 2021-2022


 

Vening Meinesz

Het Vening meinesz-project maakt onderdeel uit van Expeditie Wikipedia, een project van Stichting Academisch Erfgoed (SAE). 


PalitKerei heeft via Nieuwe Meesters Delft in opdracht van TU Library de initiatieffase van het project begeleid. Dit heeft geresulteerd in de het opstarten van het project en de aanstelling van een projectleider vanuit TU Library. Nieuwe Meesters Delft heeft het project begin 2014 overgedragen aan TU Library en neemt zitting in de stuurgroep.


Het Vening Meinesz-project maakt onderdeel uit van Expeditie Wikipedia, een project van Stichting Academisch Erfgoed (SAE). De app die door TU Library ontwikkeld is voor het Vening Meinesz-project is door SAE geadopteerd en zal doorontwikkeld worden voor het Expeditie Wikipedia-project. SAE heeft NMD opdracht gegeven de realisatie van de web-app voor Expeditie Wikipedia op zich te nemen. De content van de web-app is na afloop van het project overgezet naar Wikipedia.


Prof. Dr. Ir. Felix Vening Meinesz heeft baanbrekend werk verricht voor de geofysica en geodesie. Hij bedacht onder meer een methode om zeer nauwkeurig de zwaartekracht te meten. Hiermee was het voor het eerst mogelijk om op zee de zwaartekracht te meten, en zo ontdekte hij veel zwaartekrachtsanomalieën boven de zeebodem. Later bracht hij deze anomalieën in verband met de continentverschuiving.


expeditiewikipedia.nl/
verhalenwiki.nl/index.php?title=Project_Onderzoek_Vening_Meinesz-expeditie 

academischerfgoed.nl/projecten/de-grote-wikipedia-expeditie/

December 2014 - juni 2015

Expeditie Wikipedia

Het project Expeditie Wikipedia maakt  erfgoedmateriaal van aantal SAE-universiteiten samen met het Tropenmuseum beschikbaar.

Nieuwe Meesters Delft ontwikkelde in opdracht van Stichting Academisch Erfgoed (SAE) een web-app waarin expedities van verschillende universiteiten zichtbaar worden. Op een laagdrempelige wijze zijn onderzoeksdata, verhalen en collecties digitaal beschikbaar gesteld voor een breed publiek.

Het project is uitgevoerd door PalitKerei (via NMD) in opdracht van SAE. De web-app is ontwikkeld in nauw overleg met TU Library en het Vening Meinesz-project. Uitvoerende partijen zijn: NDKV, Mar© design and realisation, IDelft en Tremani. De content van de web-app is na afloop van het project overgezet naar Wikipedia.

Vanaf 2014 stellen een aantal SAE-universiteiten samen met het Tropenmuseum erfgoedmateriaal beschikbaar via Wikipedia, binnen het project  Expeditie Wikipedia. Het gaat om gedigitaliseerd materiaal afkomstig van wetenschappelijke expedities en onderzoeks-reizen aanwezig in de collecties van de deelnemende instellingen. Samen met de Wikipedia-gemeenschap en de instellingen worden de scans of andere opnamen beschikbaar gesteld op Wikimedia Commons. In een gezamenlijk proces wordt dit materiaal voorzien van contextuele (geografische, historische etc.) informatie en worden er encyclopedische artikelen bij geschreven.

expeditiewikipedia.nl

academischerfgoed.nl/projecten/de-grote-wikipedia-expeditie

nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Expedities 

December 2014 - mei 2015

Nieuwe Meesters Delft

Nieuwe Meesters Delft zijn aanjagers van innovatie in erfgoed. 


Samen met een aantal enthousiastelingen van Gemeente Delft, TU Delft en de ICT-kring Delft heeft Marjolein in 2010 Nieuwe Meesters Delft (NMD) opgericht. Van 2010 tot 2014 was Marjolein gedetacheerd vanuit Erfgoed Delft bij NMD als directeur en projectmanager.


Als directeur was Marjolein, in overleg met het bestuur, verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan en stuurde zij de (project)medewerkers, stagiaires en vrijwilligers aan.

In 2015 heeft Nieuwe Meesters Delft een doorstart gemaakt als adviesorgaan en heeft de projectmanagementtaken beëindigd. Het oorspronkelijke bestuur had haar netwerktaken volbracht en vervolgens neergelegd. Het nieuwe bestuur (waar Marjolein aangetreden is als onbezoldigd bestuurslid) heeft als doel en taak: het fungeren als vraagbaak en makelaar voor kennis en expertise op het gebied van erfgoed en digitale innovatie.


linkedin.com/company/nieuwe-meesters-delft 

2010-2014