Dossiers

Marjolein deelt graag via PalitKerei haar opgedane kennis met zoveel mogelijk mensen. Op deze pagina zal zij regelmatig trics & tips publiceren. U bent van harte welkom om uw voordeel te doen met deze handreikingen. Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij PalitKerei.

Verbeter uw erfgoedwebsite

Gaat u je de website van uw erfgoedorganisatie doorontwikkelen? Of wilt u met kleine aanpassingen de site gebruiksvriendelijker maken? Ideeën doet u op in de nieuwe NDE-publicatie ‘Haal meer uit je erfgoedsite; gids met praktische tips’. 

Informatieplan maken

Een informatieplan is een handig middel om als erfgoedinstelling de digitale infrastructuur rondom de digitale collectie en de digitale informatie in kaart te brengen.
Met de nieuwe tool van NDE, de ‘Informatieplanner’ maakt u in vijf stappen een informatieplan. 

Publiciteitsplan maken

Een publiciteitsplan is een erg handig middel voor uzelf en uw collega’s om grip te houden op de externe communicatie van uw project. 

Dossier 2021-01: Publiciteitsplan maken (pdf)


Publicatie collectiedigitalisering

Beumer, M., Capturing Museum Knowledge: A Twenty Year Evolution in Digitally Recording the Tropenmuseum Collection. KIT Publishers, 1 januari 2009.


Beschrijft de digitalisering van de collectie van het Tropenmuseum in twintig jaar: van kaartenbakken met collectiebeschrijvingen tot een centrale databank. Van belang voor andere instellingen die erfgoed beheren en (vaak) nog geen beleid op digitalisering voeren.

Download PDF