Portfolio

Marjolein heeft veel ervaring met projectorganisatie (zowel kleine als grote projecten) zoals het organiseren van activiteiten en evenementen, tentoonstellingen, fondsenwerving en het managen van herinrichtingen van musea. Deze ervaring heeft zij onder andere opgedaan bij CIT-bv, Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum, Erfgoed Delft, Museum Prinsenhof Delft, Nieuwe Meesters Delft, TU Delft en Nationaal Jenevermuseum Schiedam.
U kunt bij PalitKerei terecht voor onder andere de volgende projecten:

  • tentoonstelling
  • herinrichting museum
  • collectiedigitalisering
  • collectieontsluiting
  • digitale communicatie
  • websites en apps
  • multimedia-toepassingen
  • evenementen


Hier vindt u een selectie van lopende en gerealiseerde projecten van PalitKerei.

PalitKerei projectmanagement en advies erfgoedprojecten Beumer

Opdrachtgevers

Something Extra (2021-heden)
Bibliotheek UvA/HvA (2022-heden)
Allard Pierson (2021-heden)


Stichting TOEN (2021-april 2022)
Stichting Nieuwe Meesters Delft (2014-2015)
TU Library (2014-2015)
Stichting Academisch Erfgoed (2014-2015)

Creative User Empowerment

Opdrachtgever:  Universiteit van Amsterdam - Allard Pierson 
Opdracht: projectleider Creative User Empowerment

mei 2021 - december 2023


In dit project worden de mogelijkheden van het gebruik van Artificial Intelligence bij de (digitale) presentaties in het museum onderzocht en wordt een aanzet gegeven tot realisatie hiervan.

Allard Pierson and the Badisches Landesmuseum will work on the development of AI applications for digital museum visits in 2021-2023 as part of the Creative User Empowerment project. The aim of the project is to develop the digital tool iCurator (working title), which makes it easier to access and develop museum content and offers.

The new culture of digitality is changing the use and requirements of cultural infrastructures. The possibilities of indexing, access to content and (international) communication open up new spaces for cultural practice. The museum's previous interpretative sovereignty is increasingly being expanded or even called into question by the diverse interpretations of the communities: Visitors want to become active users, bring in their own topics, be offered and design experiences individually, and deal creatively with the museum's content.
The basic idea of the project is that museums can put AI systems entirely at the service of their users in order to support them in dealing with and creatively dealing with objects in both museum and digital space. In addition to indexing and accessibility, ethical and social issues relating to the use of artificial intelligence are also negotiated.

www.landesmuseum.de

Reuzenarbeid

Opdrachtgever: Stichting TOEN
Opdracht: zakelijk projectleider

April 2021 - april 2022 


Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861 – 1918 in beeld.
 

Met een boek, website, app en verschillende tentoonstellingen kan iedereen kennis nemen van de grote water- en infrastructurele werken waarmee de rijksoverheid Nederland in de 19e eeuw klaar maakte voor de toekomst. 


PalitKerei neemt de zakelijke projectleiding op zich van dit reusachtige project.

Deelprojecten:
- realisatie informatiewebsite www.reuzenarbeid.nl (april 2021) 

project en boek Reuzenarbeid

Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten en kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen tot stand. De aanleg van het Noordzeekanaal verbond Amsterdam rechtstreeks met de zee. Ook Rotterdam kreeg een Nieuwe Waterweg. De IJmuider sluis werd de grootste sluis van de wereld en de brug bij Kuilenburg Europa’s grootste spoorbrug. Er werd reuzenarbeid verricht. En het bijzondere was: dat werd allemaal gefotografeerd! Duizenden foto’s getuigen ervan hoe Nederland op de schop wijging.


https://www.nai010.com/nl/publicaties/reuzenarbeid/245933 

Vening Meinesz

Opdrachtgever:  Nieuwe Meesters Delft/TU Library 

Opdracht: projectcoördinatie
December 2014 - juni 2015

Het Vening meinesz-project maakt onderdeel uit van Expeditie Wikipedia, een project van Stichting Academisch Erfgoed (SAE). 


PalitKerei heeft via Nieuwe Meesters Delft in opdracht van TU Library de initiatieffase van het project begeleid. Dit heeft geresulteerd in de het opstarten van het project en de aanstelling van een projectleider vanuit TU Library. Nieuwe Meesters Delft heeft het project begin 2014 overgedragen aan TU Library en neemt zitting in de stuurgroep.


Het Vening Meinesz-project maakt onderdeel uit van Expeditie Wikipedia, een project van Stichting Academisch Erfgoed (SAE). De app die door TU Library ontwikkeld is voor het Vening Meinesz-project is door SAE geadopteerd en zal doorontwikkeld worden voor het Expeditie Wikipedia-project. SAE heeft NMD opdracht gegeven de realisatie van de web-app voor Expeditie Wikipedia op zich te nemen. De content van de web-app is na afloop van het project overgezet naar Wikipedia.

project Vening Meinesz

 Prof. Dr. Ir. Felix Vening Meinesz heeft baanbrekend werk verricht voor de geofysica en geodesie. Hij bedacht onder meer een methode om zeer nauwkeurig de zwaartekracht te meten. Hiermee was het voor het eerst mogelijk om op zee de zwaartekracht te meten, en zo ontdekte hij veel zwaartekrachtsanomalieën boven de zeebodem. Later bracht hij deze anomalieën in verband met de continentverschuiving.


expeditiewikipedia.nl/
verhalenwiki.nl/index.php?title=Project_Onderzoek_Vening_Meinesz-expeditie 

academischerfgoed.nl/projecten/de-grote-wikipedia-expeditie/ 

Expeditie Wikipedia

Opdrachtgever: Nieuwe Meesters Delft/ 

Stichting Academisch Erfgoed 

Opdracht: ontwikkeling web-app
December 2014 - mei 2015

Het project Expeditie Wikipedia maakt  erfgoedmateriaal van aantal SAE-universiteiten samen met het Tropenmuseum beschikbaar.

Nieuwe Meesters Delft ontwikkelde in opdracht van Stichting Academisch Erfgoed (SAE) een web-app waarin expedities van verschillende universiteiten zichtbaar worden. Op een laagdrempelige wijze zijn onderzoeksdata, verhalen en collecties digitaal beschikbaar gesteld voor een breed publiek.

Het project is uitgevoerd door PalitKerei (via NMD) in opdracht van SAE. De web-app is ontwikkeld in nauw overleg met TU Library en het Vening Meinesz-project. Uitvoerende partijen zijn: NDKV, Mar© design and realisation, IDelft en Tremani. De content van de web-app is na afloop van het project overgezet naar Wikipedia.

project Expeditie Wikipedia

 Vanaf 2014 stellen een aantal SAE-universiteiten samen met het Tropenmuseum erfgoedmateriaal beschikbaar via Wikipedia, binnen het project  Expeditie Wikipedia. Het gaat om gedigitaliseerd materiaal afkomstig van wetenschappelijke expedities en onderzoeks-reizen aanwezig in de collecties van de deelnemende instellingen. Samen met de Wikipedia-gemeenschap en de instellingen worden de scans of andere opnamen beschikbaar gesteld op Wikimedia Commons. In een gezamenlijk proces wordt dit materiaal voorzien van contextuele (geografische, historische etc.) informatie en worden er encyclopedische artikelen bij geschreven.

expeditiewikipedia.nl

academischerfgoed.nl/projecten/de-grote-wikipedia-expeditie

nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Expedities 

Nieuwe Meesters Delft

Opdrachtgever: Stichting Nieuwe Meesters Delft
Opdracht:  directeur en projectmanager 

2014-2015 


Nieuwe Meesters Delft zijn aanjagers van innovatie in erfgoed. 


Samen met een aantal enthousiastelingen van Gemeente Delft, TU Delft en de ICT-kring Delft heeft Marjolein in 2010 Nieuwe Meesters Delft (NMD) opgericht. Van 2014-2015 was Marjolein vanuit PalitKerei als directeur en projectmanager aangesteld.


Als directeur was Marjolein, in overleg met het bestuur, verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan en stuurde zij de (project)medewerkers, stagiaires en vrijwilligers aan.

Symposium Nieuwe Meesters Delft

 In 2015 heeft Nieuwe Meesters Delft een doorstart gemaakt als adviesorgaan en heeft de projectmanagementtaken beëindigd. Het oorspronkelijke bestuur had haar netwerktaken volbracht en vervolgens neergelegd. Het nieuwe bestuur (waar Marjolein is aangetreden als onbezoldigd bestuurslid) heeft als doel en taak: het fungeren als vraagbaak en makelaar voor kennis en expertise op het gebied van erfgoed en digitale innovatie.


linkedin.com/company/nieuwe-meesters-delft